Pannpam Art

รายละเอียดคอร์สเรียน

เรียนฟรี!! พื้นฐานการวาดรูป ด้วยมือถือ ใช้โครงร่างจิบิคู่รัก
มาวาดด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัวที่สามารถเรียนได้ทุกคน ด้วยแอป iBisPaint Xรายละเอียดค่าสมัคร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

✔ เด็กตั้งแต่ อายุ 7 ปี จนถึงผู้ใหญ่

✔ อายุต่ำกว่า 7 ปี ควรมีผู้ปกครองแนะนำระหว่างเรียน


อุปกรณ์ที่ใช้

✔ โทรศัพท์มือถือ

✔ ปากกาทัชสกรีน

✔ แอปพลิเคชั่น ibisPaint หรือ ibisPaint X