iBisPaint พื้นฐานวาดภาพบนมือถือบทเรียน

1. เตรียมตัวก่อนเรียน

2. วีดีโอสอนวาดการ์ตูนแมวเหมียว

- เรียนรู้เรื่องมือ ibisPaint

- สอนร่างภาพการ์ตูน

- สอนตัดเส้น

- สอนลงสี เก็บรายละเอียดภาพให้สมบูรณ์

3. วีดีโอสอนวาดแอปเปิ้ล 2 แบบ

- เรียนรู้เครื่องมือ ibisPaint

- สอนวาดภาพ ตัดเส้น ลงสี

- สอนวาดภาพลงสีแบบไม่ตัดเส้น

รายละเอียดค่าสมัคร

#คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

✔ เด็กตั้งแต่ อายุ 7 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่

✔ สำหรับผู้ที่ต้องการวาดรูปด้วยมือถือ


#อุปกรณ์ที่ใช้

✔ ปากกาทัชสกรีน

✔ มือถือ ระบบ Andriod และ IOS

✔ แอพ ibisPaint


Choose a Pricing Option