Pannpam Art

เมืองลอยฟ้าของคุณคุมะ เวลา 57.23 นาที


คอร์สสั้น สอนวาดเมืองเล็กๆ ลอยฟ้า บนพื้นที่ห่างไกลจากมลภาวะ คุณคุมะกำลังเริ่มสร้างสวนสีเขียวไว้พักใจ ในภาพนี้จะได้ฝึกร่างภาพ การใช้เส้นอัตโนมัติ การขึ้นโครงร่างและฝึกจัดวางองค์ประกอบให้ดูสนุกสนาน ใช้การเกลี่ยสีแบบง่ายๆ ไม่กี่สี และจะได้ฝึกเทคนิคการปรับสีภาพโดยรวม ให้สวยมากขึ้นอีกด้วย!!


#คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

✔ เด็กตั้งแต่ อายุ 7 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่

✔ สำหรับผู้ที่วาดรูปใน Procreate อยู่แล้ว


#อุปกรณ์ที่ใช้

✔ iPad อัพเดต iPadOS 14.4 ขึ้นไป + ปากกา

✔ แอพ Procreate

รายละเอียดค่าสมัคร