ตรวจการบ้านพิเศษ 📚


สามารถส่งการบ้านในคอร์สเรียนได้ไม่จำกัด

ตลอดระยะเวลา 1 ปี หลังจากสมัคร


🌵 ครูจะตรวจการบ้านให้ตั้งแต่เวลา 15:00 น - 17:00 น.

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

เสาร์ - อาทิตย์ จะไม่มีตรวจการบ้านนะคะ

รายละเอียดค่าสมัคร

ตัวอย่างการตรวจการบ้าน

บทเรียน

  ตรวจการบ้านพิเศษ
Available in days
days after you enroll